Anna Dimitrievska

Ägare, Hotell Nissastigen

Emil Erlandsson

Ägare, High Chaparral

Kristofer Flood

Delägare, FS Service

Benny Holmgren

Ägare, Holmgren Group

William Bohman Axelsson

Driftansvarig, FC Gruppen