Emil Erlandsson

Ägare, High Chaparral

William Bohman Axelsson

Driftansvarig, FC Gruppen

Benny Holmgren

Ägare, Holmgren Group

Anna Dimitrievska

Ägare, Hotell Nissastigen

Kristofer Flood

Delägare, FS Service